naersnes molersten

Fra 1912 var det AS Norsk Molersten som sto for driften av Nærsnes teglverk. De brukte molersten i sin produksjon av murstein. Moler er en sedimentær bergart som finnes på øyene Mors og Fur i Danmark, mens leire er en jordart. Det er lite trolig at takstein ble lagd av moler da den ikke tåler frost. Steinen på bildet ser ut som en solid og vellaget stein. Legg spesielt merke til de doble knappene.

Beskrivelse Spesifikasjon
Produksjonsår: Ca. 1910-1920
Produkssjonsmetode: Eksenterpresse
Lengde: Ukjent
Bredde: Ukjent
Vekt: Ukjent
Lekteavstand: Ukjent
Antall stein pr. m2: Ukjent

 

Gå til Nærsnes teglverk.