fft walleFredrikstad forenede teglverker har trolig produsert flest flate taksteiner i Norge. Fredrikstad var et kjerneområde for norsk teglsteinproduksjon tidlig på 1900-tallet, og det var i Fredrikstad den såkalte Fredrikstadpressa ble produsert. Derav navnet "Fredrikstadstein". Disse har hatt litt ulik design, men steinen til venstre er et patent av Anton Syversen fra år 1900. Fredrikstad forenede teglverker besto av flere teglverk, og de har dermed også produsert flat takstein med ulik design. Bildet her viser en av de mest populære.

Beskrivelse Spesifikasjon
Produksjonsår: Ca. 1900-1950
Produkssjonsmetode: Eksenterpresse
Lengde: 34,5 cm
Bredde: 22 cm
Vekt: 2,3 kg
Lekteavstand: 30,5 cm
Antall stein pr. m2: 15-17

 

Gå til A/S Fredrikstad forenede teglverker (F.f.T).