Taksteintyper

Det har vært produsert takstein i Norge siden middelalderen. Størrelser og fasong har variert betraktelig, men kan tradisjonelt deles i tre grupper: Enkelkrum, dobbelkrum og flat takstein.

Enkelkrum, ubehandlet rød er den klassiske taksteinen. Denne har blitt produsert stort sett ved alle norske teglverk helt opp til moderne tid.

Flat takstein ble populær fra slutten av 1800-tallet. Denne er enklere å legge og noe tettere enn tradisjonell enkelkrum takstein.

Dobbelkrum takstein, som i dag er spesielt populær som betongstein, har historisk sett vært sjelden i Norge. Med unntak en liten produksjon ved Marker teglverk på slutten av 1960-tallet har det aldri vært produsert dobbelkrum taktegl i Norge. Det meste har blitt importert fra Sverige og Danmark.

Norsk taksteinproduksjon forsvinner etter 2. verdenskrig

Etter 2. verdenskrig lå norsk teglindustri nede. Man prioriterte produksjon av murstein, og takstein kom dermed i skyggen. I 1958 fantes det ikke et eneste tidsmessig produksjonsanlegg for takstein i Norge. I Bransjerådets beretning fra 1958 står det at:

Taksteinproduksjonen ligger fortsatt nede. Det har vært fremlagt noen planer for økning i produksjonen, men ingen av dem er ført så langt at det kan ventes større endringer i den første tid fremover. Bransjerådet arbeider nå med å skaffe en oversikt over produksjonsforhold og planer om utvidelse av taksteinproduksjonen, og vil også se på muligheten for å få øket produksjonen ved igangsettelse av spesialverk.

Selv om taksteinproduksjonen lå nede, var den ikke helt borte. Enkelte verk fortsatte å produsere takstein til langt ut på 1960-tallet. Det gjaldt bl.a. noen verk i Fredrikstad og Spikkestad teglverk.