Dobbelkrum takstein

Dobbeltkrum taktegl har historisk sett vært lite brukt i Norge. Med unntak en liten produksjon ved Marker teglverk på slutten av 1960-tallet har det aldri vært produsert dobbelkrum taktegl i Norge. Dobbeltkrum taktegl har i hovedsak blitt importert fra Sverige og Danmark. I Sverige kalles de for tvåkupigt tegel, mens man i Danmark snakker om s-formet vingetegl.

Selv om det ikke finnes mange norskproduserte dobbelkrum teglstein, bør man ta vare på de som er importert. Mange av disse steinene holder høy kvalitet og kan fint gjenbrukes. Det er også relativt enkelt å få kjøpt ny suppleringsstein.

For de som har lagt takstein på taket, så vet man at dobbelkrum har en stor fordel. I motsetning til enkelkrum takstein, så ligger dobbelkrum takstein mye mer stabilt på undertakets lekter. Naturlig nok fordi den har to «buer» å hvile seg mot. Denne stabiliteten er av grunnene til at dobbelkrum er den mest vanlige formen på betongtaksteinene.