Flat takstein

Flate taksteiner ble populære fra slutten av 1800-tallet. En årsak var at krum takstein ble forbudt i flere byer fra slutten av 1890-tallet. Flate taksteiner har nemlig tett fals, og var i mange tilfeller mer brannsikre enn krumme taksteiner. Eventuelle gnister ville dermed bli stoppet på et tak med flat takstein.

Den klassiske Fredrikstadstenen fra F.f.T. Foto: Claes Lampi

Den første flate taksteinen i Norge ble patentert 8. mars 1895 av Gunnar Knudsen, som senere ble statsminister. Denne steinen er ofte kalt patentstein og stemplet med patentnummer 5285.

I løpet av kort tid var det flere som tok patent på ulike varianter av flat takstein. En av de mest kjente er steinen til Anton Syversen fra Fredrikstad, som patenterte den klassiske Fredrikstadstenen 13. desember 1900. Andre patentinnehavere var Carl G. Walle, som tok patent på tre ulike typer, Johannes F. Tollovrud, Anton Apenes og Sv. Nielsen.

Noen ulike flate norske takstein

Fra Opstad teglverk. Foto: Claes Lampi
Fra Aaserud teglverk. Foto: Claes Lampi
Fra Hoelstad teglverk. Foto: Claes Lampi
Walles flate takstein fra Spikkestad teglverk. Foto: Claes Lampi