Ny takstein i tegl

Av og til vil det være umulig å skaffe gammel takstein til gjenbruk. Det kan være mange praktiske hindringer i veien som gjør at man ender opp med å kjøpe ny takstein. Ideelt sett bør man da skaffe en stein som er mest mulig lik den opprinnelig. Men det er ofte lettere sagt enn gjort.

Nyfossum ved Modum. Et vellykket eksempel på omlegging med ny takstein. Farge: Victorian Alt Rot. Foto: Claes Lampi

Det første man må se etter er formen. Er den flat, enkelkrum, dobbelkrum? Tradisjonelt har man i Norge to-tre ulike taksteintyper:

Flat norsk takstein: Denne finnes det ingen replika av i dag. Disse er laget for å ligge i forband, det vil si at de overlapper hverandre ved en halv steins forskyvning. Det nærmeste man kommer i størrelse og form er f. eks. Wienerberger Pottelberg 44. Men den ligger ikke i forband.

Enkelkrum takstein: Her er det et større utvalg av replikastein. Man bør f. eks. prøve å få tak i antikk vingetegl uten fals. Ta mål av originalsteinene og se på buen. Det bør være mulig å få tak i noen som er ganske like.

Dobbelkrum takstein: Denne er i stor grad importert fra Sverige. Kalles ofte Heby-tegl, og produseres i tro kopi i dag av Vittinge i Sverige. (Vittinge tvåkupigt T11)

Mønestein: Gamle mønesteiner er mangelvare. Man må ofte ty til nye kopier. Prøv i så fall å unngå mønesteiner med «kuppel» på hver stein. Historiske mønesteiner skapte en relativt rett linje uten store falser.

Farge: Naturrød eller behandlet?

Ofte velger man uglasert naturrød takstein i den tro den vil eldes slik gammel norsk teglstein tilsynelatende har gjort. Men dessverre vil ikke en moderne, naturrød teglstein eldes på samme måte som de gamle steinene. Årsaken er at gamle norske, teglstein ofte var litt flekkete og «skitne» i utgangspunktet. De hadde aldri den helt klare naturrøde fargen som moderne naturrød stein har. Dette kan man lese om i denne artikkelen: Patina eller skitt?

Derfor, hvis du må kjøpe ny takstein som ligner originalen, bør du vurdere en stein som er engobert eller på annen måte behandlet for å etterligne gamle stein. De fleste leverandører har ulike rustikke og antikke varianter av taksteinen. Men vær oppmerksom på at noen typer patinert stein ser svært kunstige ut. Du bør heller ikke legge betongstein dersom det opprinnelig har vært teglstein på huset.

Takflater: Blande ulike stein?

Det kan også være lurt å vurdere om du kan gjenbruke eldre takstein på deler av taket. For eksempel de mest synlige flatene. Da vil man kunne beholde husets opprinnelige uttrykk.