Andre taksteintyper

Munk-nonnetegl

Munk-nonnetegl er takstein med form som gjennomskåret, koniske rør. De noe flatere og bredere (nonner) ligger på lekter med hulsiden opp, men de mer runde (munker) ligger med hulsiden ned over nonnene. Munk-nonnetegl var utbredt i middelalderen og mye brukt i Syd-Europa. Baklandet teglverk i Trondheim produserte slike takstein i middelalderen.

Beverhaletegl

Dette er en flat tegltype som på grunn av utseende kalles beverhaler. I Sverige kalles den fjälltegl. Mange skifertak har et typisk beverhaledesign.

Foto: Nils Falch, Skålvær velforening

Andre varianter

Nedover i Europa finnes det utallige varianter av takstein. Her vises en munk/nonne-variant med flat understein.

Taket på Peterskirken i Vatikanet. Foto: Claes Lampi