Bredtvedt teglverk lå nord for Bredtvedt fengsel. Leirfeltene lå i en 3/4-sirkel rundt fengselet. Norges land og folk oppgir at verket ble anlagt i 1883.

Det er grunn til å tro at det var Christen Dahler som anla dette teglverket. Leirfeltenes omfang, som man tidligere kunne se, viste at det var tatt ut meget leire.

Erik Andreas Kjøs skriver i en kommentar 10.11.2012: "Jeg er vokst opp på Bredtvedt gård som min far forpaktet. Teglverket lå nord for Bredtvedt fengsel mellom fengslet og Trondheimsvegen. I min oppvekst, 30-årene, kunne fundamentene enda sees på det som var beiter for gården. Mellom fundamentene og fengslet lå en dam som vi kalte Verkensdammen. Dammen var et yndet sted vinterstid for skøyteløping. "Verken" i verkensdammen er sikkert en forvanskning av Verket, altså teglverket. Dammen hadde ikke vanntilløp eller vannavløp og vannspeilet i dammen var nok grunnvannsspeilet. Dammen var sikkert et reultat av uttak av leire til teglverket."

FylkeOslo
KommuneOslo
Etablert1883
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet