Ved Egersund ble det i midten av 1960-årene anlagt et teglverk for produksjon av takstein, vesentlig glasert. Det var i stor utstrekning et sysselsettingstiltak for 20-30 mann som var blitt ledige på grunn av innskrenkinger ved Egersund Fajansefabrikk. Kapitalen ble skaffet tilveie gjennom lån i Distriktenes Utbyggingsfond og aksjetegning fra kommune og fylke, samt gjennom lå fra private banker.

Man tok sikte på en årsproduksjon av ca. 1,75 millioner stein. Dette skulle sysselsette 25-30 mann. Produksjonsutstyret ble moderne, med leirsilo for helårsdrift kammertørke og oljefyrte flammeovner.

Man savnet imidlertid erfaring fra taksteinproduksjon, så man måtte "lære av begåtte feil underveis", som disponenten uttrykte det i et intervju med en Egersund-avis.

Da anlegget var ferdig og innkjørt, var man kommet opp i en samlet investering på ca. 7 millioner kroner. Den store katastrofen kom imidlertid etter et par års drift. Steinen frøs i stykker på en rekke tak. Trass i at steinprøver var godkjent som frostsikre ved Teglverkenes forskningsinstitutt, viste det seg at den ikke tålte påkjenningene. Kunder kunne fortelle at de kunne sitte i stuen og høre steinen smelle i stykker. Dette skjedde under så vidt forskjellige klimatiske forhold som på Åndalsnes og i Fredrikstad.

Faren for istykkerfrysning er forøvrig større ved en tett overflatebehandling, som f.eks. glasur, enn for ubehandlet stein. Bedriften kom opp i store erstatningssøksmål, og verket måtte innstille i begynnelsen av 1970-årene.

FylkeRogaland
KommuneEgersund
Etablert1960-tallet
Nedlagt1970-tallet
Beliggenhet
MerknadFlammeovn