I Hedemarken fogderi var det i 1819 registrert to teglverk på Ringsaker, hvorav et av dem lå på Fangberget. Det andre kan ha vært Arnkvernverket, Doglo Østre eller Velt-Mørkvedverket, som alle trolig eksisterte i 1819.

Som på de fleste stedene i landet på den tiden var disse små teglverkene anlagt i tilslutning til gårdsdrift eller annen virksomhet, som f.eks. sagbruk og mølledrift.

FylkeHedmark
KommuneRingsaker
Etablert1800-tallet
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet