Litt lengre vest for Grimsrød teglverk på Jeløya ligger restene av Framnes teglverk. Her sto huset med brennovnen til langt ut på 1950-tallet. Huset ble på folkemunne kalt Baden-Baden, etter en av leirene fra 2. verdenskrig. Framnes teglverk var et lite gårdsteglverk.

Dietrichson skriver i 1923 at "Framnæs Teglverk ligger paa Jeløens vestside... Det ble bygget i 1900 men snart efter nedlagt og senere nedrevet. Skibningsforholdene var vanskelig paa grund av den langgrunde lerbund og aabne beliggenhet."

Kilder:

  • Dietrichson, Brynjulf. (1923). Undersøkelser over norske lerer II (Vol. 116). Kristiania: I kommission hos H. Aschehoug.
FylkeØstfold
KommuneMoss
Etablert1900
Nedlagt1905 (ca)
BeliggenhetJeløya
MerknadGårdsteglverk