Fron teglverk på Nesset ble anlagt av Peder Schøyen d.y. i 1790-årene. I 1816 overtok Ole Peter Brandt verket. Verket lå ved elveutløpet ved Bunnefjorden. Det var til å begynne med et lite gårdsverk, men hadde mot slutten av 1800-tallet kapasitet på ca. 1 millioner enheter pr år. Verket hadde da en liten ringovn av dansk fabrikat. Produktene har vært både murstein, takstein og drensrør. Verket var i drift til 1937.

Fra Froens teglverk ble det levert mye teglstein til Oslo, bl.a. til slottet da det ble bygd i 1840-årene. En nevneverdig historie fra verket er om den arbeidsomme Nils Kristoffersen. Han var i Peder Schøyens tjeneste og arbeidet mye på teglverket. I 1812 fikk han oppgjør for å ha laget 10 625 takstein og 8 300 murstein, samt for å ha brent 19 500 takstein og 20 400 murstein. Trolig en anseelig mengde.

Teglverket hørte til Froen gård. Froen er den største gården i Frogn. Den er også en av de eldste. Beliggenheten var tidligere enda mer sentral enn i dag, idet den naturlige ferdselsåre mellom Oslo (Christiania) og det vestlige Follo gikk forbi gården. Først i årene 1867—69 ble veien lagt langs vestsiden av Årungen.

NB! Noen kilder oppgir at det på Stubberud gård hørte til sag og teglverk i Fossen ved Årungselva. Andre kilder oppgir at det har vært teglverk på Fløyspjeld gård. Stubberud, Fløyspjeld og Froen er nabogårder og teglverket det henvises til er trolig ett og samme verk.

Etter forbudet mot krum takstein rundt omkring i landet, så ser vi også at "Bundefjordens Forblend- og Teglstensfabrik" fikk godkjent sin flate takstein i departementet. (Hentet fra bl.a. bystyresaker i Moss 1907). Dette er trolig det samme verket som Froen teglverk.

FylkeAkershus
KommuneFrogn
Etablert1790-årene
Nedlagt1937
Beliggenhet
MerknadRingovn (fra 1890-årene)