Teglverket ved Galleberg stasjon på Vestfoldbanen er anlagt omkring 1900. Eiendommen ble i 1913 solgt til brukseier K. G. Fossum, som senere bygde det hele om og også anla kalkbrenneri.

Flere eiendommer ble innkjøpt på Kjeldås i Sande, hvor det fantes kalkfelter. Senere ble det bygd sag og høvleri. Anlegget fikk ved overtagelsen elektrisk drift i stedet for dampmaskin. Produktene var murstein (håndformet og maskinlaget) samt takstein og drensrør. Det ble innkjøpt nytt maskineri for mursteinproduksjonen.

Ringovn hadde man fra starten. Det meste av tørkeanlegget lå i overbygningen over ringovnen. Leira ved dette verket var sandholdig og tungbrent. Den hadde det høyeste smeltepunkt av samtlige teglleirer på Østlandet, 1111° C.

Kapasiteten var 2,5 millioner enheter pr. år. Verket brant i 1929, men ble bygd opp igjen og var i drift til omkring 1960.

Kilde: Zakariassen, Hans. (1980). Teglindustriens historie. Oslo: Dreyer.

FylkeVestfold
KommuneSande
Etablert1900
Nedlagt1960
Beliggenhet
MerknadRingovn