Grimsrød teglverk var et lite gårdsteglverk tilknyttet Grimsrød gård på Jæløya. Området er idag bygget ut med boliger, men man kan se restene etter gropa hvor leirmassene ble tatt ut. En antar at dette teglverket var i drift på 1840 tallet, men hvor mange som jobbet der vet man ikke.

FylkeØstfold
KommuneMoss
Etablert1840-tallet
Nedlagt1840-tallet
Beliggenhet
MerknadGårdsteglverk