Bladet Teglverksindustri rapporterer i november 1947 følgende: "Lånke Teglverk har i år produsert 5-600 000 stein. Det er 200 000 mindre enn i fjor, noe som vesentlig skildes vanskeligheter med driftsmidler. Departementet nekter således å utbetale de 30 000 kroner i krigsskadeerstatninger som teglverket regner med."

Lånke teglverk var altså et middels stort teglverk etter andre verdenskrig. Om Lånke teglverk er det samme teglverket som Hans Barlien startet tidlig på 1800-tallet vites ikke.

FylkeNord-Trøndelag
KommuneStjørdal
Etablert1800-tallet (?)
Nedlagt1950-tallet (?)
Beliggenhet
MerknadRingovn