Teglverket på Valøya i Sunnhordland er trolig etablert av kaptein Peder Montagne "Montanjen" Lillienskjold på slutten av 1600-tallet. Bakgrunnen er at han 1694 kjøpte Handeland-gården, og personahistorisk tidsskrift B.6. s.46, skriver om Montanjen: "Han opprettet også et teglverk som leverte murstein av en fortrinnlig kvalitet".

Det finnes ennå rester etter teglverket på Valøya. På vestsiden mot Verkavika finner vi grunnmurene etter det som en gang var driftsbygningen til verket. 300 meter derfra og i retning øst og sørøst er det groper som viser hvor ovnene var der teglsteinen ble brent.

Alle foto: Reidar Handeland

Kilder:

  • Handeland, Reidar; Thorkildsen, Kjell E. (2015). Montanjen på Handeland. Lastet ned 24.11.2015.
  • E-postkorrespondanse med Kaare Fleten

FylkeHordaland
KommuneKvinnherad
Etablert1690-tallet
Nedlagt1700-tallet (?)
BeliggenhetHandeland
MerknadGårdsteglverk