Hasle teglverk nevnes første gang i en protokoll fra Akers fattigvesen i 1810. Verket lå på vestsiden av Hovinbekken like ovenfor Hovin teglverk. Ganske nøyaktig der Hasle T-banestasjon ligger i dag. Kartutsnittet vider at det må ha vært et betydelig verk.

Det kan også nevnes at den kjente presten og teglverksmannen Ole Phil skal ha drevet et teglverk på Hasle. I boken "Gamle Christiania Billeder" skriver forfatteren i 1893 at Ole Phil "drev paa Enkesædet Hasle ved Christiania et Teglverk, hvor han eksperimenterede med Forbedringer i Tilvirkningen af glasseret Tagsten." Det er usikkert om dette er det samme verket som her er omtalt som Hasle teglverk.

I Sollieds bok fra 1947 nevnes det at verket hadde 28 arbeidere, og produserte 700 000 murstein og 150 000 takstein i perioden 1861-1864. Tallene er trolig gjennomsnitt per år.

I Digitalarkivet oppgis følgende eiere for Halse teglverk:

Folketelling 1865: Ole Jensen oppgis som Værkseier
Folketelling 1910: Harald Hansen oppgis som Tegelværksformand

I en avisannonse fra slutten av 1800-tallet oppgis forøvrig H. Clausens enke som eier av Hasle teglverk. 

Kilder:

  • Digitalarkivet
  • Collett, Alf. (1893). Gamle Christiania-billeder. Cappelen, Oslo.
  • Sollied, P. R. (1947). Industrielle anlegg i Aker. Oslo: Grøndahl & Søns boktrykkeri.
FylkeOslo
KommuneOslo
Etablert1802
Nedlagt1800-tallet
BeliggenhetHalse T-banestasjon