Ilsviken teglverk lå i Fagervika , like nordvest for Ilsviken gård. Teglverket ser ut til å ha tilhørt Stenberget gård. 

Arvefestet Foreningen averteres for salg i Adresseavisen 7 Februar 1846: Arvefæstestedet "Foreningen" i Steenbjerget (hvoraf til Trondhjems Bye svares en ubetydelig Afgift) er fremdeles at erholde tilkjøbs underhaanden. Paa Stedet - der har gode Huuse, som ere indrettede for en conditioneret Familie - er god Anledning til Anlæg og Drift af et Tæglbrænderie, da der paa Stedet findes tilstrækkeligt Leer af en særdeles god Qvalitet, og kan Gaarden, om ønskes, strax tiltrædes af Kjøberen. En Byggegrund i Forstaden Ihlen ved Hr. Tracteur Galschjødts Udhuse, tjenlig til derpaa at opføre et Pakhus eller Forraadshuus til Brænde etc., følger med i Kjøbet. Liebhabere ville behage at henvende sig til D. Hveding.

Kilde: WikiStrinda (Strinda Historielag)

FylkeSør-Trøndelag
KommuneTrondheim
Etablert1800-tallet (?)
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet
MerknadGårdsteglverk