Kammerud teglverk ble anlagt på gården Kammerud av brødrene Ole T. Kammerud, Andreas T. Kammerud og deres svoger Johan P. Lomsdalen i 1886. Verket var fra starten et moderne verk med ringovn, dampdrevet lokomobil og fire leirmøller. Kapasiteten var opp til 600 000 mur- og takstein.

I alt 16 bygninger til ulike formål skal ha vært tilknyttet verket. Ringovnen (Smiths patent) lå ned mot Randsfjorden på østsiden av dagens fylkesvei.

Arbeidsstokken besto i 1895 av en bestyrer, en formann, tolv voksne arbeidere og en arbeider under 18 år. Sesongen varte i 12 uker dette året, fra juni til september. Leirtaket lå vest for verket, og transporten skal ha foregått med vagger på skinnegang.

Verket hadde et omfattende produktspekter. Det ble produsert tak- og murstein, drensrør, tramstein og bakerovnsfliser. De produserte også ulike potterivarer.

Kammerud teglverk ble likevel aldri noen stor økonomisk suksess, og etter flere år med vanskeligheter ble verket solgt på tvangsauksjon i 1910. Eier av Onsager teglverk fikk tilslaget for 5 000 kroner. Verket ble nedlagt kort tid etter.

Kilde: Lars Peder Skute (2022): En oversikt over teglovner og teglverk på Hadeland

FylkeOppland
KommuneJevnaker / Gran
Etablert1886
Nedlagt1911
BeliggenhetVestre Gran
MerknadRingovn