Kristiania teglverk ble bygget i 1897, men måtte innstille driften på grunn av byggekrakket allerede i 1898. I 1912 kom det i gang igjen ved disponent Helge Nielsen, i 1918 overtok A/S Einar Stange verket og har vært eier av eiendommen helt opp til våre dager.

Etter å ha gjennomgått den vanlige utviklingen i produksjonsutstyret, fikk man omkring 1920 strengpresse for mursteinen, liggende forelter og valseverk for oppredningen av leira. Det ble også installert halvautomatisk kappebord for mursteinen. Kapasiteten var ca. 4 millioner enheter pr. år.

I 1936 brant verket ned til grunnen, men ble bygget opp igjen og da utstyrt med moderne maskineri. Det ble bygget større overbygning over ringovnen i to etasjer, med tørkereoler etter svensk mønster for å nyttiggjøre spillvarmen fra ringovnen. I leirfeltet ble det installert kjedegravemaskin og kabelbane for leirtransporten. Det ble produsert murstein, "Sterk & Lett"-stein, takstein og drensrør. Ringovnen, av middels størrelse, var med fra begynnelsen.

Elling Jonassen var driftsleder fra 1945 og fram til 1954. Han kjøpte senere Spetals verk (Galterud teglverk). De dårlige avsetningsforholdene for murstein gjorde at Einar Stange A/S la ned driften ved verket i slutten av 1960-årene.

Kristiania teglverk lå ved Bryn stasjon (Nils Hansens vei 18, ved Ring 3 i dag). Teglverksbygningen er en trekonstruksjon i bindingsverk, med en karakteristisk gavlvegg av tegl mot nordøst. Den består av tre etasjer, med ovnen på grunnplan, og tørkerom for teglstein i andre og tredje etasje. Mot nord ligger administrasjonsfløyen i tegl fra cirka 1900. Innvendig ligger ovnen relativt godt intakt. Pipen har stått på utsiden, men den ble revet noen år etter at verket ble nedlagt i slutten 1960-årene.

Dette er et av svært få teglverk i Norge hvor bygningen med ringovn står intakt igjen. Bebyggelsen har dermed svært høy kulturhistorisk verdi. Kristiania teglverk er dessuten et kulturminne med stor lokal verdi, tilknyttet 1890-årenes byggeboom i hovedstaden og Bryns rolle i denne sammenhengen.

Hele fire av de større teglverkene i Oslo lå her ved Bryn: Høyenhall teglverk, Kristiania teglverk, Bryn teglverk og Nygaard teglverk.

Kilde: Zakariassen, Hans. (1980). Teglindustriens historie. Oslo: Dreyer.

FylkeOslo
KommuneOslo
Etablert1897
Nedlagt1960-årene
BeliggenhetNils Hansens vei 18, 0667 Oslo
MerknadRingovn