Det er kun registrert at det har vært et teglverk ved Kåterud i Stange. Mer vites ikke, vi noterer bare følgende:

I Hedemarken fogderi var det i 1819 registrert teglverk i Stange, Vang og Ringsaker. Det nevnes et "ubetydeligt teglverk ved Kåterud i Stange", og ved Dyri og Tofsrud i Løiten. I Vang var det teglverk på Storhamar, og ett anlagt av prost Abraham Pihl ved Arnkvern gård. På Ringsaker var det to teglverk, ett ved Fangberget. Dessuten fantes to små pottemakerier anlagt av prost Pihl.

Som på de fleste stedene i landet på den tiden var disse små teglverkene anlagt i tilslutning til gårdsdrift eller annen virksomhet, som f.eks. sagbruk og mølledrift.

FylkeHedmark
KommuneStange
Etablert1800-tallet (?)
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet
MerknadGårdsteglverk