I Hedemarken fogderi var det i 1819 kun registrert et "ubetydeligt teglverk ved Kåterud i Stange". Mer vites ikke om dette verket.

Som på de fleste stedene i landet på den tiden var disse små teglverkene anlagt i tilslutning til gårdsdrift eller annen virksomhet, som f.eks. sagbruk og mølledrift.

FylkeHedmark
KommuneStange
Etablert1800-tallet (?)
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet
MerknadGårdsteglverk