I årboka "Langs Lågen 2009" vises til to teglverk på Modum. Vi antar at det snakkes om Buskerud hovedgård teglverk og Mælum teglverk. Sistnevnte ble registrert på Modum under fabrikktellingen i 1776. Det ble da registrert at sorenskriver Daries var eier av teglverket.

Se også vedlegget til Styrstua teglverk.

FylkeBuskerud
KommuneModum
Etablert1700-tallet
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet