Nidaros teglverk bygde sitt produksjonsanlegg på eiendommen Nidaros, Lille Lade, gnr. 2 bnr. 2. Eiendommen lå sør for Ladebekken. Teglverket ble grunnlagt i 1899 av boktrykker Edvard Christian Ellewsen (08.07.1855 -14.04.1941). Teglverket gikk konkurs i 1902, men ble refinansiert.

Følgende stod i Nidaros i 1905: "Stor brand utbrøt igår på Nidaros Teglverk. Ilden fikk rikelig næring i det knusktørre treverk, og flammene sto i høyde med den høye murpipe. Den veldige røksøyle og brannvesenets "lurblåsere" fikk tusener av skuelystne til å strømme til. Hele byen var på benene, helt fra Trolla."

Professor Harald Pedersen ved NTH etablerer i 1917 forsøkslaboratorium i lokalene til Nidaros teglverk. I 1925 ble eiendommen solgt til professor Harald Pedersen som startet Lilleby Smelteverk på stedet.

Kilde: WikiStrinda.

FylkeSør-Trøndelag
KommuneTrondheim
Etablert1899
Nedlagt1925
BeliggenhetLille Lade, gnr. 2 bnr. 2