Verket ble anlagt i 1892 av et interessentskap med L. Eriksen som disponent. Det lå rett nord for Torp Brug. Det hadde ringovn og rikelig med tørkehus for takstein som ble formet for hånd. Trekkkraften var dampmaskin, og man hadde kolbestempler for murstein.

Det var et ganske stort verk med en kapasitet av 4-4,5 millioner enheter pr. år. I slutten av 1890-årene ble verket kjøpt av fløtningsinspektør Richard C. Furuholmen, oppfinneren av dampsoppemaskinen for tømmer, og dessuten A. C. Furuholmen, K. Furuholmen og sagbrukseier L. Skotvedt, opprinnelig fra Moss. Den siste var disponent for verket.

Da Torp Brugs Papirfabrikk ble bygget i 1912, ble verket overtatt av dette firma og revet.

Kilder:

  • Zakariassen og Nygaard (1978): Glimt fra teglverksindustrien ved Glommas munning. Fredrikstad og Omegn Historielags skrifter.
  • Zakariassen (1980): Teglindustriens historie.

FylkeØstfold
KommuneFredrikstad
Etablert1892
Nedlagt1912
Beliggenhet
MerknadRingovn