Normannsløkken teglverk ble etablert i 1864. Verket lå i på vestsiden av Hovinbekken, rett nedenfor Ensjøveien. Omtrent der Ensjø T-banestasjon ligger i dag. Lauritz Benedictus Schibbye (1822-1906) forpaktet verket en gang på 1800-tallet. I en avisannonse fra 1883 oppgis K. Knutsen som eier. I en fortegnelse over "matrikulerede Eiendomme og deres Skyld" i Akershus Amt i 1886 oppgis eierskap til sagfører Knutsens enke.

I 1932 ble store deler av Normannsløkken lagt ut til industriområde for A/S Christiania Staalverk, som bygde en stor maskinhall; denne ble senere leid ut til idrettsformål ("Sportshallen") og brukes nå som lager (Gladengveien 10). På eiendommen lå tidligere også Lilleberg teglverk.

På kartutsnittet fra 1900 ser vi at Lilleberg (Lenschow) teglverk lå rett ovenfor Ensjøveien, et steinkast fra Normandsløkken teglverk.

FylkeOslo
KommuneOslo
Etablert1864
Nedlagt1800-tallet
BeliggenhetEnsjøveien 17, 0655 Oslo