Kanselliråd Wessel, som bygde Storhamar teglverk II i 1774, anla i 1780-årene et teglverk til i "almenningen", i den delen som har fulgt Furnes, nede ved Lerelva. (Nederkvern). Wessel anla det nye verket i almenningen sannsynligvis på grunn av vedspørsmålet.

I sin søknad om lån nevnte han at alle spontakene i bygda representerte en stor brannfare og at det begynte å skorte på trevirke. Om teglverket til Wessel i "almenningen", heter det i 1791 at det gikk bare så måtelig. Året etter stoppet det helt.

FylkeHedmark
KommuneHamar
Etablert1770-årene
Nedlagt1817
Beliggenhet
MerknadGårdsteglverk