Sannegaard teglverk lå under gården Sanne på Onsøy i Fredrikstad. Gården ble kjøpt av oberstløytnant Niels Werenskiold (1727–1810) den 11. oktober 1753. Det er usikkert når teglverket ble etablert, men det var med i fabrikktellingen i 1776. I følge fabrikktellingen var det 16 arbeidere ved verket med en årsproduksjon på 2400 takstein og 60000 murstein. Teglverket bestod av flere små ovner, og var i sporadisk drift. I datidens måleståkk var det en av landets største. Teglverket nevnes også da Werenskiold selger gården til Aagaard i 1780. 

Etter kjøpet av Sanne og Soli i 1836 var en istandsettelse av teglverket noe av det første bestyrer Chr. Hansen tok opp. Det kom jo til å bli et sterkt behov for mursten og taksten under nybyggingene og reparasjonene som forestod. I et brev betegnet han teglverket som helt ramponert. Sommeren 1837 arbeidet teglbrenneren fra Soli på Brekke for å lære driftsmåten der. Våren 1838 ble så teglverket satt i stand, og allerede 16. juni kunne Hansen melde: "Tæglværket er i fuld Gang, og gaaer taalelig godt og saasom Værket ingensinde har været drevet ordentligt, kan man ikke vente, at Arbeiderne strax skulle kunne opfylde sine Pligter med Færdighed."

Om høsten kunne det averteres mursten til salgs for den alminnelige pris, 4 spd. pr. 1000.

Teglverket kom heller ikke nå i noen særlig trivsel. Det ble sjelden brent over 100 000 taksten og det samme antall mursten pr. år. I tillegg til dette brentes en del drensrør av en type som nå er forlatt. Bruket var den største avtageren, ellers ble det vel bare brent til de omboende bønders husbehov.

De ladninger bakhun som ble rodd ned til teglverket fra bruket, utgjorde en ubetydelig del av avfallet, og omkring 1860 ble verket helt nedlagt. Et nytt teglverk ble senere bygget på Greåker, og er på denne nettsiden registrert som Greåker teglverk.

Kilde: Opstad, Lauritz. (1943). Sanne og Soli: Skandinavias største sagbruk. Oslo: Aschehoug.

FylkeØstfold
KommuneFredrikstad
Etablert1760-årene (?)
Nedlagt1860
BeliggenhetOnsøy