I 1929 ble det funnet rester etter et teglbrenneri på Tigelstø i Skiptvet etter at en liten stue brant ned. Året etter dokumenterte Ingebret Aas funnet. Dessverre var da ovnen vesentlig ødelagt. Men det var tydelig at  ovnen hadde vært utstyrt med tre kammer ved siden av hverandre. Tegl fra Tigelstø er trolig brukt for å bygge borgen på Valdisholm på 1200-tallet.

Ingeniør Engelsen i Sarpsborg kommune laget en tegning som viser konstruksjonen. Ovnene var murt opp med rundkamp påfylt jord om trent som en potetkjeller, unntatt på forsiden der åpningene til de tre ovnshvelvene var. Antagelig har det vært et enkelt bordtak over. Tegningen viser hvorledes det midterste kammeret var forbundet med de to på sidene med trekkhull. Bunnen i ovnene var laget av teglstein som sto på kant. Størrelsen var 3,2 x 3,6 meter. Høyden under ovnsbuene var litt mindre enn en halv meter.

Teglsteinsbrenneriet lå ca. 22 meter fra elva i en høyde over den på ca. 7 meter. Leirtaket ble funnet like bak.

Valdisholm, også kalt Vallersøy, er en øy i Glomma omlag 800 meter fra Tigelstø. På denne holmen ligger restene av en middelalderborg, trolig bygget i perioden 1225-1240. Borgen ble reist som et ledd i et større forsvarssystem som vokste fram under borgerkrigene på 1200-tallet. Borgruinen er først beskrevet i moderne tid av Jacob Nicolaj Wilse på 1770-tallet. Teglstein fra borgen er av samme type som funnet ved Tigelstø teglbrenneri.

Kilder:

FylkeØstfold
KommuneSkiptvet
Etablert1200-tallet
Nedlagt1300-tallet (?)
Beliggenhet