I Hedemarken fogderi var det i 1819 registrert to teglverk i Løten. Et på Dyri og et på Tofsrud. (Kan Tofsrud være Disen teglverk?).

Som på de fleste stedene i landet på den tiden var disse små teglverkene anlagt i tilslutning til gårdsdrift eller annen virksomhet, som f.eks. sagbruk og mølledrift.

FylkeHedmark
KommuneLøten
Etablert1800-tallet
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet
MerknadGårdsteglverk