Vefferstad teglverk ble registrert i fabrikktellingen av 1776. Hvor lenge det da hadde eksistert er usikkert. Det heter i 1848 at det lå «ganske isolert og langt nord for gården», og på et kart fra 1825 er det avmerket nedafor bygdeveien på sørsida av bekken mellom Vefferstad og Ellevog. I 1848 var det et ovnshus av bindingsverk, 17 al. x 11 al. og 4,5 al. høyt, og et tørkehus, 63 al. x 16 al. og 3 al. høyt. I det siste var det tre rader «tørkeblekker» eller hyller, hver 34 al. lange og med 10 hyller i høyden. Stedet kalles ennå Brenneriet. Trolig nedlagt midt på 1800-tallet.

Kilde: Lier kommunes nettsider.

FylkeBuskerud
KommuneLier
Etablert1700-tallet
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet