Holm Holmsen Vig var lensmann i Enebakk på 1700-tallet. Han eide flere gårder, og kilder forteller at han drev teglverk i Vik i Enebakk. (Se bl.a. Magnus 1997: Vevelstad Verk). På verket ble det produsert takstein med lengde 36,5 cm.

Det kan også nevnes at Holm Holmsen overdro "dragonkvarteret Vevelstad og soldatlægrene Foss og Stallerud" til sønnen Rasmus Holmsen. Det var sistnevnte som etablerte Vevelstad teglverk i 1790-årene - trolig med erfaring fra farens verk i Vik.

FylkeAkershus
KommuneEnebakk
Etablert1700-tallet
Nedlagt1700-tallet
Beliggenhet
MerknadGårdsteglverk