Bjølsen teglvker med kraftanlegg nedenfor Bjørsheim ble likeledes drevet av Candidat J. Meinich. Også dette fald er senere erhvervet og helt ombygget av Christiania Spigerverk.

Kilde: Bull, Hans. (1918). Akerselvens brugseierforening gjennem femti aar, 1867-1917: en historisk oversigt. Christiania: Foreningen.

FylkeOslo
KommuneOslo
Etablert1800-tallet (?)
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet