Hieronymus Bassøe var sorenskriver i Rakkestad fra 1760-1807 og eide og bodde på gården Gjølstad. Han utga i 1796 boken "Forsøg til Bidrag for det Topographiske Selskabs Samlinger, forfattet av H. Bassøe, Cancellie-Raad og Sorenskriver over Rachestad Fogderie" I boken nevner han et lite teglverk på Harlem i Degernes i 1792.

Det samme teglverket er også nevnt i Fabrikktellingen 1776. Der oppgis det at Halum teglverk (Harlem) produserte 6000 takstein og 3000 murstein til eget bruk.

Kilde: Lunde, Aage. (1990). Rakkestads historie: bygdehistorien fra 1000 til 1840.

FylkeØstfold
KommuneRakkestad
Etablert1770?
Nedlagt1820?
Beliggenhet