Laurits Johannessen Døhlen kjøpte eiendommen Fredrikstua i Holter og bygde teglverket sammen med sin svoger Thorvald Thori i 1885. Produksjonen var murstein, drensrør og teglstein. Teglverket ble først drevet i kompaniskap, senere som aksjeselskap, men i 1915 ble Herman Døhlen eneeier. Verket lå syd i Holter, og går av og til under navnet Søndre Døhlen teglverk.

Leiren ble transportert med hest og kjerre fra leirtaket som lå et lite stykke nedenfor teglverket. Senere brukte man lastebil. Leiren ble deretter  malt i en mølle bestående av to kar. En for murstein og en for rør og takstein.

Verket hadde ringovn. Stein og rør ble levert over hele distriktet. DnB sitt gamle bankbygg på Jessheim ble bygget av murstein fra Døhlen teglverk.

I nyere tid ble verket drevet av Josef Døhlen og Torstein Lundeby. Døhlen teglverk var i drift med den samme produksjonsmetoden fram til høsten 1960. En brann ødela verket og ble deretter revet og nedlagt.

Statens filmsentral laget i 1951 en film av virksomheten i Døhlen teglverk sammen med Norsk teknisk museum.

Teglverket er også kalt Døliverket og Døli teglverk.

Kilder:

  • Nannestad menighetsblad nr. 2-2018
  • Skytilen nr. 1-2018
FylkeAkershus
KommuneNannestad
Etablert1885
Nedlagt1960
BeliggenhetHolter
MerknadRingovn