Nordre Hillstead teglverk (navn usikkert), ble trolig anlagt i slutten av 1850-årene. Stifteren var enten Lars Abrahamsen eller sønnen Abraham Larsen. Teglverket ble ikke drevet i noen stor målestokk. Det ble foretatt tre brenninger hver sommer. Hver brenning omfattet ca. 30 000 murstein, 18 000 takstein og litt drensrør. Det var god leire på gården og stenen hadde godt ry. Mesteparten ble omsatt på stedet. Dette førte til at det til tider var livlig trafikk på gården.

Verket omfattet 5 bygninger. Ved til ovnen fikk de fra gårdens egen skog, men noe ble også kjøp. Teglverket var i drift til 1916. Da ble det nedlagt for godt.

Kilde: Unneberg, S (1953). Botne Bygdebok. Første bind.

FylkeVestfold
KommuneHolmestrand
Etablert1860 (ca)
Nedlagt1916
Beliggenhet