Teglverket i Gjerstad

Tidlig på 1700-tallet anla teglbrenner Tønnes Lorentzen et teglverk på gården Fones mark. Da hadde Egeland Jernverk vært i drift siden 1706 og trengte store mengder kull til masovnen. Gjerstad lå innenfor «cirkumferensen» (en sirkel med radius ca. 4 mil) der bøndene hadde plikt til å levere tømmer til kullbrenningen. I 1722 klaget derfor verkseier C.A. Gimheimer bøndene inn for kongen i København og hevdet at de tok seg til rette når de leverte til teglverket. Klagen ble til sist avvist fordi teglverket var mer til gagn for bygda enn til skade for jernverket.

Fone ligger nederst i Gjerstadvannet og verket må ha ligget nede ved vannet der gårdsnavnet Teglverket brukes fremdeles. Videre finner en personnavn som Ole Mortensen Teglverket (1742-1803) og Morten Lassesen Teglverket for å nevne noen. Gjerstadvatnet har vært en grei transportvei for leire, vedbrenne og kol innover i bygda og utover Holtefjorden til kysten.

John Aas (1793-1867) var sokneprest i Gjerstad fra 1820 til sin død og har gitt oss en beskrivelse av teglverket:

Den forhen omtalte Tønnes, der paabegyndte Anlægget for et Teglverk under Fogne, opgav det Hele og undveeg formedelst Gjeld, men da de brændte Tagstene viste sig af udmærket Godhed, anvendtes paa det halve Tag af Gjerstads nye Kirke og existerer den Dag i dag, fattede Hr. Eskildsen (presten Lars Larsen Eskildsen) det Forsæt at forøge Fortsættelsen paa et annet sted i Sognet, og da han fra sin Ansættelse i Kognsberg Provsti var bekjendt med Folk dersteds, fortog han en Reise derhen for at erkyndige sig angaaende det, der udfordedes for at gjøre anlægget m.v. Det kom imidlertid ikke til Udførelse

Denne kirka fikk halve taket tekket med lokale takstein og er Gjerstads andre kirke, påbegynt 1737 og revet 1849. Taksteinen fra dette verket var ikke merket. Men det huskes at det på undersiden sto igjen merker etter tre fingre da arbeidsfolka løfta den ferdig strøkne steinen ut i tørkehuset.

Tekst kopiert fra: Aanby, A.T., Aanensen, H.O. (2015), Om «bakt jord» og teglverkene i Aust-Agder.


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *