Torsø teglverk

Brynjulf Dietrichson skriver i 1923:

De store forekomster av lere paa begge sider av Glommen fra Sarpsfossen til Fredrikstad har, i forbindelse med, lette skibningsforhold og god tilgang paa brændsel (flis fra sagbruk og høvlerier) git anledning til en stor teglverksdrift. Nu findes der 20 teglverk i drift eller i driftsmæssig stand paa denne stræk ning, hvorav alle undtagen Borregaard, Aarum og Borge & Co. teglverker indgaar i Fredrikstad forenede Teglverker. Til disse hører ogsaa 3 nu nedlagte teglverk ved Torsøkilen (Torsø, Holm og Heie) og 3 likeledes nedlagte ved Visterflo (Rolvsøy, Samholt og Rostad). Paa nuværende fabrikanlægs tomter fandtes tidligere teglverk, saaledes baade hvor Greåker og Torp Cellulosefabrikker nu ligger. Eksporten til Sverige av teglverksprodukter fra disse distrikter har hat og kan vel fremdeles faa adskillig betydning, likesom man herfra kan dække behovet i byene ved Kristianiafjorden og saa langt nedover Sørlandskysten som transportomkostningene kan taales.

Torsø er altså her nevnt som et selvstendig teglverk. Det samme gjelder Holm og Heie. I hvilken grad disse faktisk var selvstendige verk sier andre kilder lite om.

Kilde. Dietrichson, Brynjulf. (1923). Undersøkelser over norske lerer II (Vol. 116). Kristiania: I kommission hos H. Aschehoug.


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *