Voksen teglverk

En protokoll fra Akers fattigvesen lister opp en rekke teglverk, deriblant Voksen fra 1814. Voksen teglverk hadde tilknytning til Voksen gård, mellom Bogstad og Røa. Fra gammelt av er det Voksen som var selve storgården i Sørkedalen, men etter hvert overtok Bogstad.

I sin bok «På gamle veier og nye stier i Oslomarka» tar forfatteren H. O. Christophersen oss med på mange turer i dette strøket sørøst for Bogstadvannet og ved et par anledninger kommer han inn på Voksen teglverk, som her i kapittelet På gamle stier bak Voksen og Bogstad:

Mellom Jarbakken og Himstadjordet fulgte i gammel tid Ankerveien og den eldste Sørkedalsveien samme veilinje. Men i svingen ved Himstadjordet skilte de lag. Ankerveien svingte av mot venstre, i retning av Voksen-tunet, mens rideveien til Sørkedalen gikk rett fram, langs med skogkanten ovenfor Himstadjordet, hvor en fremdeles ser spor etter den. Ved dette veiskille har det har det gjennom tidene vært megen virksomhet. Det har vært et knutepunkt for trafikken mellom Lommedalen, Maridalen og Hakedalen, og mellom øvre Sørkedalen og hovedstaden. Enkelte hevder at Voksen teglverk før har ligget her. Men lokalkjente folk påstår at dette må bero på en feiltagelse

Himstadjordet er det som i dag er Bogstad Camping. Dermed kan vi stedfeste dette veikrysset til der hvor Ankerveien i dag møter Olaf Bulls vei. Christophersen tviler som man ser på at det var her teglverket lå, men alt i Arno Bergs anmeldelse av boka i St Hallvard 1957 slås det fast: «Forfatteren leter forgjeves etter Voxens teglverk. På Vibe og Irgens’ kart av 1844 finner vi det like syd for Grinbakken.» Og om man studerer dette kartet ser man at teglverket må ha ligget om ikke akkurat i veikrysset, så i alle fall like ved. Dette kapittelet er forresten ikke tatt med i 2010-utgaven av boka, men vi finner det i originalutgaven fra 1956.

Christophersen har et par andre bemerkninger som er interessante i denne sammenhengen. I omtalen av Jarbakken-plassene, som lå rett sør for det nevnte veiskillet sier han: «Nordre Jarbakken, som nå er revet, var et teglsteinshus, hvitkalket og av samme type som som Hovseter på den andre siden av de store jordene. Disse plassene er muligens bygd med stein fra det gamle Voksen teglverk.» Og et annet sted (men om de samme husene): «Byggematerialet kunne tyde på at disse hus er satt opp på en tid da teglsten var billigere enn tømmer til husbygg.» At det lå en plass ved navn Murerstua litt lenger inn i Sørkedalen kan vel også tyde på at murhus var vanligere enn en skulle tro, selv her ute på landet.

Tekst: Petter Vellesen


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *